ข่าวประกาศราคากลาง
 
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 9-10 (15/09/2559)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 9-10 (15/09/2559)
ประกาศ กำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างตัดสูทสากลชาย/หญิงสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 (22/01/2559)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปฐมนิเทศและสัมนาวิชาการ ณ จังหวัดนครนายก ของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) รุ่นที่ 9 (25/06/2558)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 8, โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Visionary Leaders) รุ่นที่ 11 (19/02/2558)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการที่พักและอาหารโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาทางวิชาการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ ๗ (16/02/2558)
ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ ๗ (24/10/2557)
 
 
 
http://twitter.com/itsmart https://www.facebook.com/marketing.rumba
IT-Smart Page
รู้จัก ERP คืออะไร
Business Intelligence คืออะไร?
 
โครงการพิเศษ
M.B.A. for Modern Managers M.B.A. for Modern Managers Twlight M.B.A. for Modern Leaders M.B.A. for Visionary Leaders
 
สินเชื่อเพื่อการศึกษา
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.ออมสิน
สินเชื่อเพื่อการศึกษา K Bank
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.ธนชาต
สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธ.กรุงไทย
สินเชื่อเพื่อการศึกษา CIMB Thai
สินเชื่อเพื่อการศึกษา LH Bank
เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว และกลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com