MBA การตลาด ม.ราม

About Us

MBA Marketing ม.ราม

เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? Marketing 4.0?

ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ

โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) สำหรับการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถติดตามข่าวสารจากโครงการฯ ต่อไป

โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Latest News

 • 20FEB
  ประกาศราคากลาง ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำห้องบรรยาย ณ อาคารท่าชัย (TCB)
  February 10.02.60
  ประกาศราคากลาง ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ประจำห้องบรรยาย ณ อาคารท่าชัย (TCB)
 • 15Sep
  ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 9-10
  September 15.09.59
  ประกาศราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 9-10