ชื่อหลักสูตร

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for IT-Smart Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration

 

ชื่อหลักสูตร

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A. for IT-Smart Program
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration
รับสมัคร ป โท บริหาร การตลาด รุ่น16

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 16

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 16 MBA IT-Smart Program (Innovative Marketing) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ | ป.โท บริหารธุรกิจ การตลาด | รับสมัครวันนี้- 28 กุมภาพันธ์ 2563

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญษตรีทุกสาขา
  • ไม่จำกัดเกรดการศึกษา
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน
  • ไม่จำกัดอายุ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธฺ์เข้าศึกษา รุ่นที่ 15

xxxxxxx

Recently, the US Federal government banned online casinos from operating in America by making it illegal to transfer money to them through any US bank or payment system. As a result of this law, most of the popular

เอกการตลาด

ครอบคลุมแนวคิด Digital Marketing, Social Media Marketing, Marketing 4.0, Data Mining, Big Data และ AI (Artifical intelligence-ปัญญาประดิษฐ์) ภายใต้ 4 วิชา ด้านการตลาด ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด และการตลาดทางตรงและการตลาดอีเลคทรอนิคส์

ดูรายละเอียดวิชา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- เพิ่งจบปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ต้องการทำธุรกิจ

โทรสอบถาม ขอข้อมูลเพิ่มเติม

Innovative Marketing

ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing และ Digital Marketing เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวการคิดการตลาดจึงไม่สามารถหยุดนิ่ง ต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

Make an Appointment

กิจกรรมและการเรียน

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem.
It esteems luckily or picture placing drawing.

บรรยากาศห้องเรียน

ประมวลภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน

Learn More

นำเสนองานวิจัย/สอบจบ

นำเสนอผลงานวิจัย และสอบปากเปล่า

Learn More

รับปริญญา

กิจกรรมนำเสนอผลงาน ในวิชาต่างๆ

Learn More

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

Leading edge care for Your family

Esteem spirit temper too say adieus who direct esteem. It esteems luckily picture placing drawing. Apartments frequently or motionless on reasonable projecting expression.

บทความนักศึกษา

บทความวิชาการ ทางด้านการตลาด ของนักศึกษาโครงการฯ

อยากจะเขียน อ่านเถอะ

บทความ แนวคิด Trend ด้านบริหารธุรกิจทาง การตลาด และการจัดการ

ถาม-ตอบ (FAQs)

คำถาม-คำตอบที่มักมีผู้สอบถามเป็นประจำ

ติดต่อสอบถาม

ตอบทุกข้อสงสัย ยินดีให้บริการข้อมูลค่ะ

ทีมงานของเรา