ชื่อหลักสูตร
ชื่อและอักษรย่อปริญญา
ลักษณะโครงการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์
วัน-เวลาเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การวัดผล และคำนวนผล
การสำเร็จการศึกษา
โครงสร้างของหลักสูตร
รายชื่อวิชา
การประกันคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
การสอบประมวลความรู้
อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0-2310-8588
มือถือ : 087-591-1401
 
 

user online   3 คน

 
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท
ส่งใบสมัคร Online
Download ใบสมัคร PDF file DOC file
ส่งใบสมัคร Online

 

*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --

 

 

กรณีผู้สมัครไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่โครงการกำหนด สามารถติดต่อเพื่อขอรับการสัมภาษณ์ล่วงหน้า โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401

 

Download ใบสมัคร PDF file DOC file
ส่งใบสมัคร Online


*** กรณีสมัครเรียน Online ***
เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจาก จนท โครงการภายใน 3 วัน

-- สำหรับการชำระเงิน หากไม่สามารถชำระผ่านทางธนาคารทหารไทย --
-- ให้เลือกชำระเงินผ่านธนาคารไปก่อน --
-- โดยสามารถมาชำระด้วยตนเองในวันสัมภาษณ์ --กรณีผู้สมัครไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่โครงการกำหนด สามารถติดต่อเพื่อขอรับการสัมภาษณ์ล่วงหน้า โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401

เรียนต่อโท ที่ใหนดี? อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? อยากเรียนขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? ที่นี่มีคำตอบ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) สาขาวิชาการตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท โดยการสัมภาษณ์ และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษาที่ กพ. รองรับ โครงการฯเปิดการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มเรียนวันเสาร์วันเดียว กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว กลุ่มศึกษาเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ) ปัจจุบันโครงการฯได้เปิดรับสมัคร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนวันอาทิตย์วันเดียว และกลุ่มศึกษาเฉพาะวัน อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี (ภาคค่ำ)โดยสามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซด์ของโครงการ หรือสามารถติดตามข่าวสารของโครงการผ่านทาง facebook fan page
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโครงการฯ ได้ที่ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401 หรือ Line ID: mbaitsmart หรือ อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
© Copyright 2005 Ramkhamhaeng University :: For more information please contact mba.itsmart@gmail.com