ดูงาน สวิสเซอร์แลนด์ | Technical visit Switzerland

Technical visit

ประมวลภาพศึกษาดูงาน

กิจกรรมเสริมของหลักสูตร ประกอบด้วยกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยเข้ารับฟังบรรยาย จากบริษัทธุรกิจชั้นนำ และยังมีช่วงเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนในรุ่น เป็นความทรงจำและภาพประทับใจเสมอมา