เรียนครั้งละ 1 วิชา เมื่อเรียนจบวิชา จัดสอบเสร็จ และเรียนวิชาใหม่ไปเรื่อยๆ จนจบหลักสูตร

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน และศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งสามารถเรียนรู้และทบทวน ครั้งละวิชา ศึกษาเชิงลึก ทำความเข้าใจในแต่ละวิชา ไม่ทำให้เรียนรู้หนักจนเกินไป ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการ มีระบบบันทึกเสียงบรรยาย ให้นักศึกษาสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมอีกด้วย

เพราะบทบาทการทำงาน ไม่มีเวลาในการเรียนสัปดาห์ละหลายๆ วิชา