MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 เพิ่มเติม (01/04/67) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วง 2 (11/03/67) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วงที่ 2 (28/02/67) 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลสกรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (16/01/67) 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วง 2 (21/01/67) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วง 1 (25/01/67) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วงที่ 1 (16/01/67) 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 24 ช่วง 1 (16/11/66) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 (24/08/66) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วง 2 (11/08/66) 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/08/66) 
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 (10/08/66) 
ประกาศ ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 (10/08/66) 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส และ สาธารณรัฐออสเตรีย สำหรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program) รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089115506) (10/08/66) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วงที่ 2 (03/08/66) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วง 1 (12/07/66) 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วง 2 (03/07/66) 
ประกาศ  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วงที่ 1 (03/07/66) 
ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกศึกษาปริญญาโท โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program รุ่นที่ 23 ช่วง 1 (05/05/66) 

ต้องการข้อมูลอื่นๆ สำหรับนักศึกษาต้อง Login ผ่าน RUmail เท่านั้น