MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

Digital Era | นักการตลาดต้องตามทัน

เข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจโลกดิจิทัล การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Big Data, Data Mining, Data-Driven กุญแจสำคัญของ Marketing 5.0

มากกว่า... ในตำรา

ประสบการณ์ มิตรภาพ การแลกเปลี่ยน มุมมองที่แตกต่าง จากเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ

เมื่อ Consumer กลายเป็น Prosumer

แล้วนักการตลาดยุคใหม่ จะต้องปรับตัว และสร้างโอกาสอย่างไร?

เมื่อความสำเร็จ... คือความสุข

กระบวนการคิด ความรู้ แนวคิด รวมถึงมิตรภาพ ไม่ได้สร้างในวันเดียว

Our News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปัจจุบัน เราควรตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อมูลที่มี
และเมื่อมีข้อมูลปริมาณมากและหลากหลาย
จะทำให้การตัดสินใจของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
Co-Founder and Lead Data Scientist at Cube Analytics Consulting

ความท้าทายของโลกดิจิตอลในยุคปัจจุบัน (Next Normal)
ผู้ที่เชี่ยวชาญในทักษะรอบด้าน หรือที่เรียกว่า Generalist
จะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลกว่าคนอื่น

ดังนั้น
นักการตลาดต้องเข้าใจความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด
และนักเทคโนโลยีเอง ก็ต้องเข้าใจโลกการตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว

คุณจิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
นายกสมาคม MarTech Association/ผู้เขียนหนังสือ Marketing Technology 2021/ ผู้ก่อตั้งชุมชน Marketing Tech Thailand

เรา...จุดชนวนคิด และปลุกจิตวิณญานความเป็นนักธุรกิจในตัวคุณ
เรา...ตอบโจทย์ โลกธุรกิจยุคดิจิทัล มุ่งเน้นให้ "คิด" และ "ทำ" จริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง
เรา...ช่วยเปิดประตูสู่ความสำเร็จของเส้นทางธุรกิจ ด้วยก้าวที่มั่นคง

ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย
Vice President- Southeast Asia Cambridge Global Partner Consulting Firm, UK.

โอกาสความสำเร็จอยู่ตรงหน้าคุณ "เพียงแค่"
คุณรับความรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง
โอกาสความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม "เพียงแค่" นำองค์ความรู้ สู่การลงมือทำ

ดร.ภูวนาถ บางพาน
Chief marketing and Business Development Officer/Share Holder

นักการตลาดจำนวนมากยังตกหลุมพรางการตลาดและเข้าใจว่า
4Ps คือสูตรสำเร็จในการทำธุรกิจ
ถ้าคุณเชื่อเช่นนั้น นั่นคือสัญญาณอันตรายที่คุณกำลังเผชิญ
เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถประกันความอยู่รอดของธุรกิจในอนาคตได้อีกต่อไป

ดร.นิเวศน์ ธรรมะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Digital Marketing จะรู้จักแค่เครื่องมือไม่ได้
ยังต้องเรียนรู้กระบวนการ และแนวคิดอย่างมีหลักการ
จึงจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมได้
MBA Marketing คือ คำตอบ ที่ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้

ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง
ประธานโครงการฯ/อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ทำไมต้องเรียน MBA? เรียนต่อโท ที่ใหนดี?

อยากเรียน MBA Marketing (การตลาด)? ต้องการขยายตลาด? โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ใหน? Digital Marketing คืออะไร? Marketing 5.0 หมายถึงอะไร? Big Data จะเปลี่ยนโลกแค่ใหน? Data-Driven ทำอย่างไร? Social Media Marketing คิดอย่างไร? วิเคราะห์ผู้บริโภคด้วย Data Analysis?

ที่นี่มีคำตอบ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (IT-Smart Program) การตลาด ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing เพราะความเข้าใจธุรกิจ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อลดความผิดพลาด และสร้างโอกาสประสบความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต

ข้อมูลรับสมัคร
ปฐมนิเทศ ป.โท

ปฐมนิเทศ | เตรียมความพร้อมสู่การเรียน

เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Team Learning และ Team Building เพราะการเรียนต่อ MBA ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แบ่งปันแนวคิด และความรู้ จะช่วยให้นักศึกษา สามารถบรรลุการเรียนต่อบริหารธุรกิจ ที่อาจเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับนักศึกษาหลาย ๆ คน

 • สร้างความรู้จักเพื่อน พี่ น้อง ในมุมต่างๆ
 • เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน
ดูภาพกิจกรรม
ดูงาน ปริญญาโท

ศึกษาดูงาน | เปิดโลกทัศน์ มุมมองธุรกิจ

เสริมสร้างประสบการณ์ และแนวคิด เปิดมุมมอง การบริหารจัดการ จากบริษัทชั้นนำ สร้างโอกาสในการเห็นกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ ตลอดจนแนวคิดบริหารธุรกิจ ที่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ วางแผนดำเนินการต่าง ๆ

 • มุมมอง แนวคิด การบริหารจัดการธุรกิจระดับประเทศ/โลก
 • ศึกษาแนวคิดการตลาด การนำเสนอสินค้า และเทคนิคการขาย
 • เสริมจินตนาการ สร้างประสบการณ์ใหม่ สรุปแนวคิด
ดูภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ เตรียมสอบ

ปัจฉิมนิเทศ | รางวัลแห่งความสำเร็จ

เตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา แนะแนวการสอบปากเปล่า พร้อมสร้างความสุข ความทรงจำ และมิตรภาพของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้จดจำและเราจะคิดถึงกัน

 • เตรียมความพร้อมก่อนการสอบปากเปล่า
 • ช่วงเวลาแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง
 • เตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งธุรกิจไปด้วยกัน
ดูภาพกิจกรรม

จากใจนักศึกษา | Testimonials

Read More

คุณวลัยลักษณ์ ดีอินทร์


เอกชัย สุนันท์
Read More

คุณเอกชัย สุนันท์


ฐิติเพ็ญ กาญจนวิไล
Read More

คุณฐิติเพ็ญ กาญจนวิไล


กันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์
Read More

คุณกันตพร ทิววัฒน์ปกรณ์


ทัศนีย์ เอนกศิลป์
Read More

คุณทัศนีย์ เอนกศิลป์


ดรุณี เวลา
Read More

คุณดรุณี เวลา


ภุชงค์ สุภาสาคร
Read More

คุณภุชงค์ สุภาสาคร


ผไท โฆษจันทร
Read More

คุณผไท โฆษจันทร


ฉัตรลดา จรกา
Read More

คุณฉัตรลดา จรกา


พวกเราคือใคร?

โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) เป็นโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้รับการจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดการเรียนแบบ Block Course System หรือเรียนครั้งละวิชา จนจบหลักสูตร มุ่งเน้นในการผลิตผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจ โดยเฉพาะทางด้านการตลาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปริญญาที่ได้รับคือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ Master of Business Adminstration โดยระบุเอกวิชาการตลาด ใน Transcript

 • เรียนครั้งละวิชา
 • มีการแบ่งชำระ 8 งวด
 • ความหลากหลายมุมมองของนักศึกษา
 • พัฒนาแนวคิดการตลาด เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

3 ขั้นตอนในการสมัครเรียน

01

ศึกษาข้อมูลหลักสูตร

ดูรายละเอียดหลักสูตร วิชาที่สอน รายละเอียดวิชา ค่าธรรมเนียม หรือโทรสอบถาม 087-591-1401

02

สมัครผ่านระบบ Online หรือที่มหาวิทยาลัย

ง่าย สะดวก รวดเร็ว สมัครผ่านระบบ Online หากต้องการชำระค่าสมัคร ติดต่อ Line โครงการฯ

03

รอนัดสัมภาษณ์

สมัครแล้ว สามารถนัดสัมภาษณ์ ได้ทันที ผ่าน Line โครงการฯ หรือโครงการฯ ติดต่อกลับใน 3 วันทำการ และส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมขอเลขบัญชีชำระค่าสมัคร

เรียนต่อ ปริญญาโท เพื่ออะไร?

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด หรือ MBA Marketing เหมาะสำหรับทุกคนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

โดยต้องการเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารธุรกิจ และการบริหารจัดการในทุกมิติทางธุรกิจ เพราะประกอบด้วยวิชาที่ทำให้เข้าใจฝ่ายต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ผ่ายกลยุทธ์องค์กร และฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น

ทั้งนี้ กระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจะเป็นหลักการและแนวคิดสำหรับผู้บริหาร จะเข้าใจและสามารถปรับใช้พัฒนาธุรกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะหลักคิดในการพัฒนา และสร้างโอกาสทางการตลาด ซึ่งโครงการมีการนำแนวคิด และเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการปรับใช้ในธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถส่งคำถามในหน้า ติดต่อโครงการ

- ผู้ทำงานด้านการตลาด ที่ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ผู้บริหารองค์กร ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกคณะ และสาขาวิชา) ที่ต้องการเข้าใจและเติบโตในโลกธุรกิจ
- ผู้ที่ต้องการในการขยายธุรกิจของตนเอง
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในสายงานทางด้านการตลาด
- เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการมุมมองทางธุรกิจ และต้องการขยายธุรกิจของตนเอง

โครงการฯ เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจเช่นเดียวกับโครงการฯ อื่นๆ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับคณะบริหารธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีความ "แตกต่าง" ได้แก่ โครงการฯ เปิดสอนเพียง "การตลาด" รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกวิชา ประเด็นการตลาดที่สอดคล้องกับปัจจุบัน เช่น Marketing 5.0, Content Marketing, Social Media Marketing, Content Marketing, Data-Driven, Big Data, Marketing Technology (MarTech) เป็นต้น เพื่อให้นักการตลาดเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

โครงการเปิดดำเนินการสอนในปี 2547 ในสาขาวิชาการจัดการ (รุ่นที่ 1-2) โดยมีแนวคิดว่า นักบริหารยุคใหม่ควรมีความรู้ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงรู้จักเครื่องมือสารสนเทศ เช่น ERP, BI, Data mining (ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในกระบวนวิชาต่างๆ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของการผลิตมหาบัณฑิต ก็ยังคงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเป็นหลัก
ตั้งแต่ รุ่นที่ 3 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนจากสาขาวิชาการจัดการ เป็นสาขาวิชาการตลาด
และรุ่นที่ 13 คณะบริหารธุรกิจมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร 2560) เป็นปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ไม่มีสาขาวิชา แต่ยังคงมีวิชาเลือก และโครงการฯ พิจารณาเลือก วิชาทางด้านการตลาดเช่นเดิม โดยจะระบุ "เอกวิชาการตลาด" ใน Transcript ยังคงดำรงแนวคิดเดิมทางด้าน Innovative Marketing เช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับการตลาด ณ ปัจจุบัน ครอบคลุม เนื้อหาทางด้าน Digital Marketing, Social Media Marketing, Data Mining, Big Data, AI (Artificial Intelligence) สามารถช่วยให้นักการตลาดรุ่นใหม่สามารถวางแผนการดำเนินงานได้ครอบคลุมทุกด้าน

โครงการฯ จัดการเรียนแผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยภายในหลักสูตรจะเรียนวิชาแกนบังคับ 8 วิชา ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปี 2565 ได้แก่
- การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
- การจัดการการเงิน
- การจัดการการตลาด
- การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
- การจัดการการดำเนินงาน
- วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
- การจัดการเชิงกลยุทธ
โดยศึกษาวิชาด้านสาขาการตลาดอีก 5 กระบวนวิชา ซึ่งนักศึกษากลุ่มวิชาเอกการตลาด จะมีการศึกษาที่มุ่งเน้นความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
- พฤติกรรมผู้บริโภค
- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
- การสร้างแบรนด์และคอนเทนต์ทางการตลาด
- การตลาดดิจิทัล
- ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากนี้จะต้องมีการค้นคว้าอิสระอีก 1 กระบวนวิชา โดยสนับสนุนให้นักศึกษาทำการวิจัยการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป

ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง

ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง

อาจารย์/ประธานโครงการฯ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สิราริยกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ดร.ธีรพงษ์ ปิณจีเสคิกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ดร.ณรงค์ ทมเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

รศ.ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส

อาจารย์/คณะกรรมการโครงการ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ผศ.ดร.สนิทนุช นิยมศิลป์

อาจารย์/คณะกรรมการโครงการ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ

อาจารย์/คณะกรรมการโครงการ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ดร.สินาท นาควัชระ

อาจารย์/คณะกรรมการโครงการ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

อ.ศาวิตรี ธนกิจเจริญพัฒน์

อาจารย์/คณะกรรมการโครงการ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

สติพร รักษายศ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

แคทรีญา คนบุญ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

ปารุดา อำไพ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

สุเนตร์ แสงสุข

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ/เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

คณะอาจารย์ และทีมงานบริหารโครงการฯ มีความยินดีและพร้อมให้คำปรึกษา

เปิดรับนักศึกษามานานกว่า

18 ปี

ให้บริการดูแลมาแล้วกว่า

22 รุ่น

สำเร็จการศึกษาไปกว่า

1,850 คน

มีผู้ติดตามใน FB กว่า

11,500 คน

สนใจเรียนต่อ

สนใจเรียนต่อ? โครงการฯ ยินดีพร้อมให้บริการ

Phone

087 591 1401