MBA IT-Smart

รับสมัคร ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด M.B.A. for IT-Smart Program (Innovative Marketing) | MBA Marketing ม.รามคำแหง

Contact Info

ม.รามคำแหง หัวหมาก
ตึกสุโขทัย ชั้น 7
087 591 1401
02 310 8588

ติดตามเรา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นระบบเหมาจ่าย แบ่งชำระ 8 งวด ซึ่งรวมถึง ค่าเอกสาร/ตำรา ค่าศึกษาดูงาน ค่ากิจกรรมต่างๆ อาหาร และน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หรือค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

3 ขั้นตอนในการสมัครเรียน

01

ศึกษาข้อมูลหลักสูตร

ดูรายละเอียดหลักสูตร วิชาที่สอน รายละเอียดวิชา ค่าธรรมเนียม หรือโทรสอบถาม 087-591-1401

เข้า Website หลัก
02

สมัครผ่านระบบ Online

ง่าย สะดวก รวดเร็ว สมัครผ่านระบบ Online หากต้องการชำระค่าสมัคร ติดต่อ Line โครงการฯ

กรอกใบสมัคร
03

นัดสัมภาษณ์

สมัครแล้ว สามารถนัดสัมภาษณ์ ได้ทันที ผ่าน Line โครงการฯ และขอเลขบัญชีชำระค่าสมัคร

นัดสัมภาษณ์ ผ่าน Line

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 23

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับรุ่นที่ 23

นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงานในประเทศ
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 185,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 25,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 25,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 25,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท
นักศึกษา M.B.A. for IT-Smart รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย
ตลอดหลักสูตร 2 ปี 259,000 บาท
งวดที่ 1 วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 30,000 บาท
งวดที่ 2 พฤศจิกายน 2566 25,000 บาท
งวดที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 45,000 บาท
งวดที่ 4 พฤษภาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 5 สิงหาคม 2567 45,000 บาท
งวดที่ 6 พฤศจิกายน 2567 39,000 บาท
งวดที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 25,000 บาท
งวดที่ 8 สอบประมวลความรู้ 5,000 บาท

การขอนัดสัมภาษณ์ล่วงหน้า

การสัมภาษณ์ล่วงหน้า ผ่านระบบ Line
กรุณาแจ้ง ID line ในระบบ และเตรียมความพร้อมตามวัน-เวลา
ที่ผู้สมัครกำหนด พร้อมรับการสัมภาษณ์


กรณีชำระค่าสมัคร โดยชำระที่ธนาคาร TTB หรือโอนเงิน Online

เข้าบัญชี "มร. โครงการพิเศษ IT" โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สำหรับเลขบัญชี เพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อ line ID โครงการฯ: mbaitsmart เพื่อรับเลขบัญชี และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ โครงการจะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป)

กรณีเตรียมไว้ยื่นตัวจริง โดยโครงการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

กรุณาเพิ่ม line ID โครงการฯ: mbaitsmart

mbaitsmart

เอกสารประกอบการสมัคร

กรุณาเตรียมเอกสารไว้ เพื่อยื่นในวันลงทะเบียน
 1. ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) (โครงการมีข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
 2. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ (ปริญญาบัตร) 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. ค่าสมัคร 800 บาท (กรณีสมัคร Online ให้นำสลิปการชำระเงินเป็นหลักฐาน)

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
 1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
 2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
 3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
 4. กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ ภาพกิจกรรม
 6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ภาพกิจกรรม
 7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
 8. เสื้อโปโล 1 ตัว
 9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า

การสมัครเรียน